Rok 2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZP/PN-07/2020 - Dostawa wyrobów medycznych, bielizny i materiałów jednorazowego użytku dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

6 sierpnia 2020

ZP/PN-09/2020 - Projekt i wymiana rozdzielnicy niskiego napięcia nN typu: ZUR nr. Fabr. 3-7420/1 na nową rozdzielnicę nN w budynku Ginekologiczno-Położniczym Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza

6 sierpnia 2020

ZP/PN-08/2020 - Zakup i dostawa rękawic jednorazowych (diagnostycznych) dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza

6 sierpnia 2020

ZP/PN-06/2020 - Dostawa środków opatrunkowych dla Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza

6 sierpnia 2020

ZP/PN-05/2020 - Dostawy obłożeń pola operacyjnego w celu zabezpieczenia funkcjonowania Bloku Operacyjnego Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

6 sierpnia 2020

ZP/PN-05/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja przetargowa

kontakt: Tomasz Sułkowski

ZP/PN-04/2020 - Dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z napełnianiem i dzierżawą zbiornika na tlen medyczny oraz butli na gazy medyczne i techniczne dla Szpitala Specjalistycznego

6 sierpnia 2020

ZP/PN-04/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja przetargowa

kontakt: Tomasz Sułkowski

ZP/PN-03/2020 - Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą na oddziały Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

6 sierpnia 2020

ZP/PN-02/2020 - Opracowanie ekspertyz podnoszących dojrzałość systemu i stopień zaawansowania e-usług Teleopieki i zawartych w Platformie CareWell modułów

6 sierpnia 2020

ZP/PN-02/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja przetargowa

kontakt: Tomasz Nowak

ZP/PN-01/2020 - Kompleksowe usługi utrzymania czystości pomieszczeń i terenów zewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

6 sierpnia 2020

ZP/PN-01/2020

Ogłoszenie o zamówieniu

Dokumentacja przetargowa

kontakt: Tomasz Sułkowski

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-21
Data publikacji:2020-01-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:10462