Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza

Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych

1 grudnia 2022

Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Dyżurów medycznych w oddziałach:
  - neonatologicznym,
  – chorób wewnętrznych i geriatrii,
  – ginekologiczno – położniczym,
  – pediatryczno – reumatologicznym,
  – w dziale anestezjologii.
 2. Konsultacji specjalistycznych:
  – neurologicznych,
  – kardiologicznych + USG serca,
  – chirurgicznych oraz zakładanie wkłuć centralnych w oddziale neonatologicznym i pediatryczno – reumatologicznym,
  – USG i RTG noworodków,
  – Neurologopedyczne w oddziale neonatologicznym i oddziale pediatryczno – reumatologicznym, ginekologiczno – położniczym,
  – Laryngologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, endokrynologicznych, ortopedycznych, nefrologicznych, chirurgicznych, neurologicznych, psychiatrycznych, pulmonologicznych, urologicznych, onkologicznych, genetycznych, hematologicznych w oddziałach szpitalnych,
 3. Badań cytogenetycznych (Kariotyp z amniocytów) w oddziale ginekologiczno – położniczym wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie cytogenetyki klasycznej – kariotyp pacjenta oraz badań w zakresie cytogenetyki molekularnej – technika FISH.
 4. Badań diagnostycznych w oddziałach szpitalnych:
  – tomografia komputerowa (TK),
  – rezonans magnetyczny (MR).
 5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia – zakres: świadczenie usług zdrowotnych w dziale anestezjologicznym i w zespole leczenia bólu.
 6. Porad:
  – diabetologicznych w poradni ginekologiczno – położniczej,
  – geriatrycznych w poradni geriatrycznej,
 7. Badania, odczytywania, diagnozowania i opisywania badań RTG w Dziale Radiologii, na rzecz pacjentów Szpitala specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu.
 8. Analizy i opisywania badań holterowskich na rzecz pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.
 9. Udzielania świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w ramach umów cywilnoprawnych:
  – świadczenia realizowane przez lekarzy,

Pliki z dokumentami:

2022-12-01-1-OgloszenieKonkursu.pdf (206 KB)

2022-12-01-2-WarunkiZamowienia.pdf (456 KB)

2022-12-13-3-Formularze.zip (2051 KB)

2022-12-13-4-WzoryUmow.zip (2756 KB)

2022-12-01-5-InneDokumenty.zip (806 KB)

2022-12-21 - Rozstrzygnięcie konkursu.pdf (760 KB)

2022-12-27 - Rozstrzygnięcie konkursu Czesc 2.pdf (747 KB)

Joanna Jurkiewicz

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-12-01
Data publikacji:2022-12-01
Osoba sporządzająca dokument:Joanna Jurkiewicz
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:541