Szybki Kontakt

 
 

All rights reserved. Designed by InterMore.pl.

Poród fizjologiczny - krok po kroku

PORÓD FIZJOLOGICZNY KROK PO KROKU

Czyli jak wygląda droga od momentu przekroczenia progu szpitala do wypisu

I. IZBA PRZYJĘĆ

1. Rejestracja - założenie dokumentacji medycznej - wymagane i zalecane do przyjęcia dokumenty i informacje

 • dowód osobisty/ paszport - wymagany
 • dane osoby do kontaktu
 • karta ciąży
 • oryginał potwierdzonej grupy krwi
 • wynik Hbs, HIV, HCV, GBS

2. Wywiad medyczny

 • przebieg obecnej ciąży
 • przebieg wcześniejszych ciąż
 • choroby przewlekłe

3. Badania wstępne

 • wymaz w kierunku Sars-CoV-2
 • pomiar parametrów stanu ogólnego
 • badanie położnicze (decyzja o enemie i ewentualne ogolenie owłosienia)
 • badanie USG

4. Przyjęcie do szpitala

 • podpisane dokumentów wymaganych w trakcie przyjęcia do szpitala
 • zmiana odzieży
 • przekazanie pacjentki na blok porodowy

II. SALA PORODOWA

1. Przygotowanie do porodu

 • wskazanie miejsca pobytu, zapoznanie z topografią oddziału i panującymi zasadami
 • podłączenie zapisu KTG, pobranie krwi do badań laboratoryjnych, realizacja zleceń lekarskich
 • wpis w dokumentację
 • ocena sytuacji położniczej i omawianie planu porodu
 • w zależności od stanu położniczego realizacja planu porodu i oczekiwań pacjentki

2. Poród - współpraca z położną

 • pomoc w przyjmowaniu odpowiednich pozycji wertykalnych,
 • wspomaganie w prawidłowym oddychaniu
 • zachęcenie do aktywnego porodu,
 • pomoc w przyjmowaniu pozycji
 • omówienie niefarmakologicznych i farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego
 • wsparcie emocjonalne
 • akcja porodowa
 • prowadzenie porodu zgodnie z oczekiwaniami pacjentki z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjentki

3. Po porodzie

 • kontakt skóra do skóry - pierwszy kontakt mamy z dzieckiem
 • określenie godziny porodu
 • ułożenie dziecka na brzuchu matki, pokazanie płci
 • ocena stanu dziecka w skali Apgar
 • założenie opasek identyfikacyjnych po wcześniejszym potwierdzeniu danych przez matkę
 • odpępnienie po ustaniu tętnienia pępowiny
 • ocena stanu ogólnego i położniczego matki (parametry, krwawienie)
 • urodzenie łożyska
 • toaleta, zaopatrzenie

III. ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

1. Pacjentka po odbytym porodzie fizjologicznym w towarzystwie położnej z bloku porodowego przekazana zostaje na oddział pod opiekę położnej oddziału rooming-in., która:

 • dokonuje oceny stanu ogólnego i położniczego
 • dokonuje oceny stanu ogólnego noworodka
 • przedstawia pacjentce plan postępowania pielęgniarsko-położniczego wobec niej i dziecka
 • zapoznaje z funkcjonowaniem oraz topografią oddziału

2. Oddział zapewnia całodobową opiekę profesjonalnego zespołu lekarzy i położnych

 • dwa razy na dobę odbywają się wizyty u położnicy i noworodka z udziałem lekarzy ginekologów, neonatologów oraz położnych, podczas których pacjentka otrzymuje informacje na temat swojego stanu zdrowia oraz dziecka
 • położna umożliwia położnicy stały, nieprzerwany kontakt z dzieckiem, inicjuje laktację oraz pomaga w karmieniu piersią
 • położna udziela pacjentce wskazówek dotyczących pielęgnacji po porodzie oraz pielęgnacji noworodka
 • w oddziale zapewniona jest profesjonalna opieka doradcy laktacyjnego, psychologa oraz dietetyka

3. Wypis z oddziału

 • lekarz ginekolog wydaje kartę informacyjną i udziela położnicy informacji co do dalszego postępowania i ewentualnego leczenia
 • lekarz neonatolog wydaje kartę informacyjną dotyczącą noworodka oraz zalecenia dotyczące dziecka
 • położna przekazuje pacjentce wskazówki do dalszej samoopieki oraz pielęgnacji dziecka

Szpital Falkiewicza -
Zmieniamy się na lepsze...

Prześlij swoje sugestie i pomysły...
Dane kontaktowe
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
ul. Warszawska 2
52-114 Wrocław

Kontakt
tel. 71 37 74 100
fax 71 346 51 72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 899-22-27-939
REGON: 931082610

© Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by InterMore